Geo-Informatie Nederland

Geo-Informatie Nederland

Geo-Informatie Nederland (GIN) is de vereniging voor en door geo-professionals. De vereniging Geo-Informatie Nederland is onafhankelijk.

De vereniging Geo-Informatie Nederland wil de kennis over geo-informatie bevorderen en de toepassing hiervan stimuleren. GIN zegt zowel een ontmoetingsplaats als een kennisnetwerk te zijn voor geo-informatieprofessionals. Roosmarijn Haring van Geodomein is bij Geo-Informatie Nederland aangesteld als Community Manager omdat de Vereniging ziet dat haar ledental slinkt. Dat GIN als ledenorganisatie onder druk staat is niet specifiek voor deze vereniging. Dit geldt voor allerlei verenigingen in Nederland zoals omroepverenigingen, vakbonden, sportverenigingen en dergelijke.

“Een lidmaatschap is allang niet meer vanzelfsprekend”

Voor en door leden

Roosmarijn wil toewerken naar een vereniging voor en door leden door de leden actiever te betrekken om zo een optimale binding van de leden en profilering van de Vereniging te realiseren. “Dit doen we door het vergroten van de zichtbaarheid en het verhogen van de toegevoegde waarde. Met als doel de vereniging klaar te stomen voor de toekomst. Dat de Vereniging zich in een niche bevindt zien we als een kans voor haar voortbestaan.”

Ik heb Roosmarijn leren kennen in haar rol als regio-coördinator voor GeoInformatie Nederland (GIN). Ik ben onder de indruk van de professionaliteit en enthousiasme waarmee zij (heel veel) nieuw leven heeft weten te blazen in de Regio-commissies van GIN. Niet alleen heeft zij gezorgd voor de broodnodige ‘verjonging’ van Regio-West (en andere regio’s), maar heeft zij ook een inspirerende rol gespeeld bij het gezamenlijk uitvinden waar een ieders kracht (binnen de Regio-commissie West) ligt bij het organiseren van aansprekende regiobijeenkomsten.

Resultaten benoemen

In plaats van netwerkmogelijkheden als kenmerk te benoemen van het lidmaatschap worden nu ledenvoordelen per doelgroep aangegeven. “We willen de resultaten van een lidmaatschap voor leden benoemen, waarbij leden zelf aan het woord zijn.” Na het identificeren van zes doelgroepen is gewerkt aan een content-strategie en een content-kalender. “Hierbij ligt onze focus op zowel on- als offline. De Vereniging had al regionale bijeenkomsten die ik in een andere rol de afgelopen jaren mocht aanjagen. We willen leden verder stimuleren om zelf -al dan niet tijdelijke- thematische groepen te vormen. Hierbij vind ik het belangrijk hen vooral aan te moedigen en hen niet bij voorbaat af te remmen met bijvoorbeeld huisstijl-formats. Eerst enthousiasmeren, daarna eventueel pas kaders aanreiken.”

Geo-Informatie Nederland Ambassadeurs Geo Informatie Nederland JongGIN geodomein

Zo worden ambassadeurs gevormd. Een van de eerste acties was het betrekken van jong-professionals bij GIN. “We hebben een JongGIN label in het leven geroepen. Jongeren willen niet sec kennis halen maar vooral ook juist delen en zich inzetten. En ze willen ruimte, vandaar dat JongGIN geen vaste groep mensen is maar een label wat te pas en te onpas op ‘toffe’ bijeenkomsten geplakt kan worden. Jongeren hebben onlangs speeddates georganiseerd tussen studenten en professionals.
Dit was een groot succes! Uiteindelijk willen we ook toe naar een buddysysteem met begeleiding en coaching aan studenten en starters.”

“Ik heb Roosmarijn leren kennen vanuit (jong)GIN! Ze is een vrouw die duidelijke doelen heeft en daar ook met veel passie voor gaat. Door haar enthousiasme en kritische blik zet ze mensen in positieve beweging. Ze kan groepen laten samenwerken door juiste handvaten te geven en te coachen. Als ze zich ergens in vastbijt dan laat ze dat niet snel los. Ik heb met plezier met haar gewerkt en ze heeft barrières kunnen doorbreken voor jong-GIN.”

Verbinding en interactie

Enthousiast vervolgd Roosmarijn “De focus ligt op verbinding en interactie. Steeds vaker worden leden opgebeld. Aandacht vind ik een belangrijk speerpunt. Op social media moet ook een verschuiving plaatsvinden van zenden naar interactie.“ Daarnaast wordt gekeken naar een cross-mediaal concept. “We willen crossverwijzingen tussen de verschillende mediakanalen van GIN maken en deze op elkaar afstemmen. Alle mediakanalen bij elkaar vertellen het verhaal.” De plannen variëren van een speciale Preview-Party van het magazine van de vereniging bij een GINcafé en community pagina’s in het hart van het magazine tot het inrichten van een community portaal op de online omgeving waar leden onder andere kennis via tutorials en onderzoeken kunnen uitruilen. “En we hebben nog heel veel meer mooie plannen. Die worden de komende maanden gelanceerd. Voor alles geldt: voor en door de club.”

“Met een aantal enthousiaste vakgenoten zijn we gestart om de regio West van de vereniging GIN weer op de kaart te zetten. Roosmarijn heeft ons op creatieve wijze begeleid bij de groei van samenwerkende individuen naar een team! Niet alleen met handvatten, maar ook met passie en bevlogenheid. Door de geowereld niet alleen te beschouwen vanuit de technische hoek, maar zeker ook vanuit de menselijke zijde heeft ze de regio West op kaart gekregen. Aan ons de taak om dit verder uit te bouwen.”

Scroll naar boven