Privacy Verklaring | Geodomein

Bij Geodomein zetten we ons in om het vertrouwen van onze bezoekers op onze website te behouden. Hier vindt je informatie over hoe wij omgaan met gegevens die we verzamelen van bezoekers op onze website en landingsspagina’s.

Geodomein, gevestigd aan It Grien 6 9084 AM Goutum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Roosmarijn Haring is de Functionaris Gegevensbescherming van Geodomein. Zij is te bereiken via info@geodomein.nl.

Wij gaan voorzichtig om met je persoonsgegevens

De essentie van dit statement komt hierop neer: wij dragen zorg voor jou als website bezoeker en/of klant en doen ons best om alleen die mensen te mailen die daar expliciet om hebben gevraagd. We willen je de beste service bieden, alleen daarvoor is het belangrijk dat we iets meer weten over wie onze website bezoekt.

Heb je je ingeschreven voor mailtjes van ons? Dan kan het natuurlijk voorkomen dat je dubbele mailtjes krijgt of teveel mail. Zeker als je verschillende e-books van ons hebt gedownload kan het zijn dat je met meer dan één emailadres in ons systeem staat. Je kunt je zelf uitschrijven via de knop onderaan ieder mailtje. Het kan ook zijn dat je helemaal uit onze database wil worden gehaald. Uiteraard prima. Laat het ons dan even weten, zodat we het aan kunnen passen.
Geodomein respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat wij je gegevens gebruiken overeenkomstig deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Geodomein
Roosmarijn Haring
It Grien 6
9084 AM Goutum
+31654391597

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer:

 • jij of jouw organisatie jou aanmeldt voor een (online) training/workshop/cursus/sessie
 • jij een Talent Dynamics test of andere profileringstool aanvraagt via ons
 • je een dienst of product aanschaft
 • jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • je een e-book downloadt
 • je informatie aanvraagt
 • jij je inschrijft voor onze community

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze community aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer als je iets online bij ons betaald hebt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan er niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geodomein.nl – deze informatie zal dan worden verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken
Geodomein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Geodomein analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Geodomein verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geodomein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geodomein) tussen zit.

Bewaartermijn van je gegevens

Geodomein bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een download, sessie of onze columns kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere mail. Iedere drie maanden wordt onze database opgeschoond. Wanneer jij je hebt uitgeschreven wordt je volledig uit onze database verwijderd. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om met ons contact op te nemen om handmatige verwijdering aan te vragen. Wil je dat je dat ook je Talent Dynamics profiel verwijderd wordt dan is het belangrijk dat je ons daar apart een mail over stuurt zodat wij dit bij de Talent Dynamics organisatie kunnen verzoeken.

Websites van derden


Geodomein verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website, in de columns en in de sessies kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Geodomein geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Geodomein gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Geodomein gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@geodomein.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Geodomein zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Geodomein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Geodomein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@geodomein.nl.

Maatregelen ter beveiliging persoonsgegevens

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL): wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
NSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over mijn privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een mail sturen naar info@Geodomein.nl.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018
Geodomein behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Geodomein raadt je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Scroll naar boven